Medlemskab

I KJARNI kan optages eliteryttere (aktive medlemmer). Eliteryttere defineres som ryttere, der rider de høje sportsklasser (A-klasser). Unge mennesker under 18 år optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8 i Vedtægterne. 


Vores medlemmer har fortrinsret til deltagelse i vores aktiviteter og stævner.

Vi har i perioder venteliste til medlemskab, for ikke at overstige et antal medlemmer, hvor vi ikke kan honorere dette tilbud.


Ved ønske om medlemskab sendes en mail til foreningen.